Rozwiązania


Rysuj obiekty

Rysuj różne elementy, takie jak znaczniki, poligony, koła lub linie. Może to pomóc obszarom takim jak firmy zajmujące się trawą, rolnictwo, planowanie gleby lub pomiar terenu. Użytkownicy mogą podawać lokalizacje, rysować kształty, mierzyć odległości i dostosowywać mapy do swoich konkretnych potrzeb, czy to dla celów osobistych, edukacyjnych czy zawodowych.

Lokalizator sklepów

Można tworzyć do 5 lokalizatorów sklepów, aby dodać lokalizacje, harmonogramy i dane o swojej firmie. Lokalizatory sklepów ułatwiają klientom znalezienie fizycznych lokalizacji sklepów, poprawiając ogólny komfort zakupów.

Wysokość

Wraz ze wzrostem poziomu mórz coraz ważniejsze jest sprawdzanie obszarów ryzyka. Dzięki Calcmaps PRO można dodawać i zapisywać wiele punktów wysokości na mapie lub tworzyć profil wysokości wzdłuż linii.

Planowanie podróży

Osoby potrzebujące planować trasy i eksportować je do formatu GPX, aby korzystać z nich w swoich urządzeniach GPS, mogą używać Calcmaps PRO do tworzenia map i tras. Mapy są niezbędne dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki, kempingi, wędkowanie i narciarstwo. Zapewniają one mapy tras i informacje topograficzne.

Planowanie miejskie

Wizualizacja map jest kluczowa dla planistów miejskich w zrozumieniu złożonych relacji przestrzennych między różnymi elementami miasta, takimi jak drogi, budynki, parki i systemy transportu publicznego.

Nauki środowiskowe

Wizualizacja map może pomóc naukowcom środowiskowym zrozumieć przestrzenny rozkład czynników środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie powietrza i wody, siedliska dzikich zwierząt oraz wzorce klimatyczne. Mapowanie tych czynników pozwala naukowcom zidentyfikować obszary wysokiego ryzyka i priorytetyzować wysiłki w zakresie ochrony.

Marketing

Wizualizacja map jest coraz częściej wykorzystywana przez specjalistów marketingu do analizy danych klientów, identyfikacji geograficznych skupisk klientów i efektywniejszego kierowania kampaniami marketingowymi. Mapowanie danych klientów pozwala specjalistom marketingu zidentyfikować obszary o wysokim potencjale wzrostu i opracować spersonalizowane strategie marketingowe dla różnych regionów.

Logistyka

Wizualizacja map jest kluczowa dla firm logistycznych w optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw. Mapowanie lokalizacji magazynów, tras transportowych i miejsc dostawy pozwala firmom zidentyfikować najbardziej efektywne trasy i zmniejszyć koszty transportu.

Rolnictwo

Rolnicy i planiści rolni używają map do zrozumienia krajobrazu i planowania najlepszego wykorzystania ziemi pod różne uprawy lub działania rolnicze. Mogą zidentyfikować obszary odpowiednie do uprawy, wypasu lub ochrony na podstawie typów gleb, terenu i dostępności wody.

Mapowanie gleby

Mapy glebowe dostarczają szczegółowych informacji na temat typów gleb, żyzności i składu w różnych regionach. Pomaga to rolnikom podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru upraw, nawożenia i praktyk irygacyjnych dostosowanych do konkretnych cech ich ziemi.

Zarządzanie wodą

Mapy są niezbędne do efektywnego zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie. Rolnicy używają map do identyfikacji zlewni, wzorców drenażu i obszarów podatnych na zalania lub nadmierne nasycenie wodą. Te informacje pomagają w projektowaniu systemów irygacyjnych, wdrażaniu praktyk oszczędzania wody i zmniejszaniu ryzyka związanego z wyzwaniami związanymi z wodą.

Zarządzanie katastrofami

Wizualizacja map jest niezbędna do zarządzania katastrofami, aby zrozumieć przestrzenną skalę katastrofy i skutecznie planować działania ratownicze i pomocowe. Pomaga również w identyfikacji obszarów bardziej narażonych na katastrofy naturalne oraz w opracowywaniu strategii łagodzenia ich skutków.

Profesjonaliści rynku nieruchomości

Agenci nieruchomości, pośrednicy oraz menedżerowie nieruchomości mogą korzystać z Calcmaps PRO do tworzenia szczegółowych map pokazujących lokalizacje nieruchomości, ich granice i inne istotne informacje.

Przedsiębiorstwa dostawcze i logistyczne

Przedsiębiorstwa dostawcze i logistyczne mogą wykorzystać Calcmaps PRO do optymalizacji tras dostaw oraz planowania przesyłek.

Agencje marketingowe i reklamowe

Agencje marketingowe i reklamowe mogą korzystać z Calcmaps PRO do tworzenia spersonalizowanych map dla kampanii swoich klientów, takich jak interaktywne lokalizatory sklepów czy mapy wydarzeń.

Rządy i samorządy

Agencje rządowe i samorządy mogą używać Calcmaps PRO do tworzenia map do planowania przestrzennego, reagowania na sytuacje awaryjne oraz transportu publicznego.

Personalizacja i dostosowanie

Mapy oferują funkcje personalizacji i dostosowania, które pozwalają osobom zapisywać ulubione lokalizacje, tworzyć niestandardowe mapy i dostosowywać ustawienia map według swoich preferencji.

Organizacje non-profit

Organizacje non-profit mogą używać Calcmaps PRO do tworzenia map dla kampanii zbierania funduszy, inicjatyw na rzecz obrony oraz programów społecznych.


Zobacz przykłady

×
×
×